• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

European programs and funding

ИПА програм прекограничне сарадње Румунија - Република Србија

ИПА програм прекограничне сарадње Румунија - Република Србија је финансиран од стране Европске уније у оквиру инструмента за предприступну помоћ (ИПА) суфинансиран од стране држава учесница програма.