• English
 • Română
 • Српски
Banat
Info-Business Portal

Cilj

Čedomir Živković, predsednik opštine Vršac i Sergiu Balaša, direktor agencije ADETIM (Agenţia de Dezvoltare Economică - Socială Timiş), 26. aprila u prostorijama Zajedničkog tehničkog sekretarijata u okviru Regionalne kancelarije za prekograničnu saradnju Rumunija — Republika Srbija u Temišvaru, potpisali su ugovor o sprovođenju projekta „Podrška malim i srednjim preduzećima razvojem infrastrukture elektronskog

poslovanja u Županiji Timiš i susednom srpskom okrugu“.

Potpisivanju ugovora su prisustvovali Vesna Brankov, članica Opštinskog veća, Dejan Pantović, pomoćnik predsednika Opštine, Anka Lolesku, izvršna direktorka Regionalne kancelarije za prekograničnu saradnju Rumunija — Republika Srbija u Temišvaru, Elizabeta Stanimirov, šef JTS Antena kancelarije u Vršcu, kao i Dejan Mak i Aleksandar Ćirin iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj opštine Vršac.

Projekat se sprovodi u okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija—Srbija. Vrednost projekta je 1.791.152 evra, od čega je učešće opštine Vršac 107.827,30 evra, učešće Vlade Rumunije je 139.400,30 evra, dok je učešće ADETIM 21.446,20 evra. Projekat traje 18 meseci.

 

 

OPŠTI CILJ PROJEKTA: PODRŠKA RAZVOJU POSLOVNIH AKTIVNOSTI U POGRANIČNOM REGIONU

 

Zbog opštih loših mogućnosti za ekonomski razvoj u poslednje dve decenije, mala i srednja preduzeća (MSP) iz pograničnog regiona, nisu bila u mogućnosti da ulažu u nova znanja, veštine i tehnologije, što je dovelo do smanjenja nivoa konkurencije, posebno u odnosu na jake evropske kompanije.

MSP iz Rumunije imaju slične izazove, bez obzira što je Rumunija deo EU od 2007. godine. Nedostatak uslova za usvajanje i sprovođenje kvalitetnih veština, znanja i tehnologija i nemogućnosti potencijalnih preduzetnika da pristupe nefinansijskim uslugama, kao što su usluge poslovnog inkubatora i e-poslovne infrastrukture, uticalo je na recesije privrednih aktivnosti u pograničnom regionu.

Problemi koji će se rešiti kroz realizaciju ovog projekta su:

 

 1. Nedostatak znanja, veština o stvarnom načinu upravljanja MSP i marketinga u skladu sa standardima EU;
 2. Nesposobnost MPS da usvoje nove tehnologije u svojim proizvodnim procesima;
 3. Nedostatak inicijative MSP da predstave svoje proizvode i usluge u inostranstvu;
 4. Odsustvo MSP na tržištu EU.

 

Postoji očigledna potreba da se prošire mogućnosti za ponudu proizvoda i usluga na novim tržištima. Osim toga, ukoliko mala i srednja preduzeća žele da osvoji sveža, nova tržišta u Evropskoj uniji, postoje novi nivoi poslovanja koje treba ispuniti. Projekat “Podrška malim i srednjim preduzećima (MSP) kroz razvoj E-poslovne infrastrukture u Okrugu Timiš i susednom srpskom okrugu” ponudiće odgovor na pitanje: Koje standarde i procedure EU treba slediti i kako dati objašnjenje ovih pravila, tako da ona budu jasna i razumljiva za vlasnike MSP?

Na ovaj način, mnoge kompanije iz regiona će dobiti šansu da povećaju svoj udeo na tržištu i da razviju svoje poslovanje. Shodno tome, biće otvorena nova radna mesta, a nezaposlenost smanjena. Osim toga, MSP iz pograničnog regiona će usvojiti nove veštine, znanja i tehnologije u cilju smanjenja troškova proizvodnje i time povećati nivo konkurentnosti svojih sopstvenih kompanija i celog pograničnog regiona. To će pomoći u stvaranju ambijenta pogodnog za MSP u pograničnom regionu i povećati njihove šanse da prodaju svoje proizvode na ciljanom tržištu EU.

 

 

SPECIFIČNI CILJ 1: USPOSTAVLJANJE ODGOVARAJUĆEG MODELA BIZNIS INKUBATOR CENTRA U VRŠCU

 

Realizacija ovog projekta će pomoći potencijalnim preduzetnicima da počnu i vode svoje poslovanje i ostvare održivost svojih preduzeća. Osnovna ideja je da se rekonstruiše 1.000 kvadratnih metara starog skladišta u vlasništvu Opštine Vršac, da se napravi 8 proizvodnih modula površine od 60 do 150 kvadratnih metara, u cilju podrške uspostavljanja i razvoja novih kompanija u Vršcu, ali i sa ciljem otvaranja novih radnih mesta.

Potencijalne radnike BIC-a obučiće stručnjaci kako bi dobili odgovarajuća znanja i poboljšali menadžerske, marketinške, finansijske, inovativne sposobnosti i veštine koje se odnose na osnivanje i organizovanje novih preduzeća.

Ovo će omogućiti budućem osoblju BIC-a da podrži buduće stanare/korisnike da posluju u skladu sa najboljom praksom EU.

Edukacija BIC menadžera (osoblja) će povećati njihove kapacitete u pružanju svih neophodnih usluga i konsultacije sa klijentima.

Pored toga, ovaj projekat će stvoriti mogućnost za druge opštine i razvojna tela iz pograničnog regiona da koriste naučene lekcije i praksu, kroz korišćenje vršačkog modela. U tu svrhu štampaće se Vodič za uspostavljanje Biznis inkubator centra.

 

 

SPECIFIČNI CILJ 2: USPOSTAVITI SISTEM INFORMISANJA ZA PROMOVISANJE POSLOVNIH MOGUĆNOSTI U PREKOGRANIČNOJ OBLASTI

 

Sistem će se koristiti za kreiranje interaktivne platforme za promovisanje poslovnih mogućnosti u prekograničnom regionu.

Platforma će sadržati bazu podataka sa informacijama o populaciji, lokalitetu, obrazovnim objektima, poslovnim objektima, privredi.

Baza podataka će sadržati GIS informacije. GIS mape će biti dizajnirane tako da pokazuju informacije o poljoprivredi, zaštićenim područjima, raspoloživoj infrastrukturu i poslovnoj infrastrukturi. Mape će biti uključene u web portal kako bi se olakšao internet pristup zainteresovanim korisnicima.

Takođe, platforma će obuhvatiti softver za modeliranje podataka, kako bi se potencijalnim investitorima omogućio uvid u mogućnosti različitih poslovnih scenarija. Modeliranje podataka obuhvatiće softver za istraživanje različitih poslovnih investicionih projekata i njihove očekivane rezultate (finansijskog upravljanja za projekte).

 

Kao direktna koristi za javnost biće razvijene:

 

 1. Elektronska usluga za podršku poslovanju,
 2. E-poslovne aplikacije koja će biti dizajnirane da omoguće interakciju poslovanja u prekograničnoj oblasti,
 3. Aplikacije Posao—Posao i Posao—Korisnik.

 

Informacije koje sistem pruža mogu da koriste potencijalne srpske kompanije i predstavlja odličnu platformu za promovisanje opšteg ekonomskog interesa u rumunsko—srpskom prekograničnom području.

 

 

KONTEKST PROJEKTA

 

Partneri na projektu prepoznali su značaj preduzetništva, značaj MSP i njihov doprinos ekonomskom rastu, društvenoj koheziji i zapošljavanju, regionalnom i lokalnom razvoju.

Podsticanje preduzetništva je visoko na listi prioriteta. Preduzetnici su, kombinujući kapital, inovacije i veštine, katalizatori rasta.

Pored tradicionalnih problema sa kojima se suočava preduzetništvo i MSP (nedostatak finansiranja, teškoće u uvođenju novih tehnologija, ograničene menadžerske sposobnosti, niska produktivnost i regulatorna opterećenja), partneri na projektu su svesni novih izazova koji stoje pred preduzetnicima i MSP, a to je obezbeđivanje proizvodnog prostora za nove kompanije, kroz model biznis inkubatora, baziranih na privatno - javnom partnerstvu i pristup e-poslovnoj infrastrukturi u pograničnom regionu.

Ako naši preduzetnici i MSP žele da ponude svoje proizvode i usluge na regionalnom tržištu moraju da budu osposobljeni i organizovani kroz adekvatne treninge i radionice i da koriste poslovnu inkubaciju i e-biznis infrastrukture prema evropskim principima.

Koncept poslovne inkubacije i edukacije preduzetnika na osnovu dugogodišnjeg iskustva razvijenih zemalja iz regiona korišćen je za snimanje uspeha lokalnog ekonomskog razvoja. To iskustvo je dalo podsticaj za istraživanja na ovu temu. Želimo da iskoristimo ovo dragoceno iskustvo da se uspostavi i dalje razvija sinergetski dijalog između profesionalnih organizacija iz obe naše zemlje, pre svega budućeg Biznis inkubator centra u Vršcu, Tehnološkog parka Vršac i ADETIM u cilju postizanja održive razmene iskustava, ali i između MSP iz Srbije i Rumunije.

 

 

PREKOGRANIČNI UTICAJ PROJEKTA

 

Razvoj privrednih aktivnosti u pograničnim regionima se suočava sa specifičnim problemom jer su, posebno mala i srednja preduzeća (MSP), često aktivna samo unutar svoje zemlje. Mala i srednja preduzeća često ne žele da razviju svoje poslovanje preko granice, zbog nepoznavanja jezika i regulatornih barijera.

S obzirom na to da se MSP sa obe strane granice bave istim problemima, realizacija zajedničkih aktivnosti u cilju prevazilaženja problema pokazuje očigledan prekogranični uticaj. Neke od projektnih aktivnosti (treninzi, razmena iskustava, sastanci i zajednička promocija) takođe prenose svest o međusobnom stanju i problemima i stimulišu klimu dobrosusedskih odnosa. Glavni deo aktivnosti će se zajednički sprovoditi, a to će imati uticaj sa obe strane granice. Razvoj MSP u pograničnom regionu, i rumunskom i srpskom delu, ima izuzetan značaj za razvoj cele oblasti.

Informaciona platforma koju je razvio rumunski partner ima ulogu da promoviše mogućnosti za poslovanje i za rumunske i srpske privrednike iz prekogranične oblasti i da daje korisne informacije u skoro svim oblastima od interesa, kao što su: infrastruktura, poslovni centri, industrijski parkovi, poslovni inkubatori, poljoprivredni potencijal, obnovljivi izvori energije, stepen interesovanja za određenu oblast rada, i drugo.

 

 

AKTIVNOSTI TOKOM PROJEKTA

 

 1. Renoviranje prostora za osnivanje BIC

 

Renoviranje 1.000 kvadratnih metara prostora za BIC biće učinjeno kroz sledeću grupu radova:

 

 • Građevinski radovi
 • Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj instalaciji
 • Radovi na električnoj instalaciji i radovi na montaži mašina

 

Predviđeno je da BIC ima 8 modula. Dva modula imaće površinu od 60m², dva modula imaće površinu od 90m² i 4 modula imaće površinu od 150m². Opština Vršac pripremila je Studiju izvodljivosti i račun troškova za renoviranje prostora za BIC. Ti dokumenti su dati u prilogu projekta. Renoviranje prostora i nadzor biće dati na podizvođenje u potpunosti u skladu sa PRAG pravilima. Koordinator radova, kao član tima, odgovoran je za internu evaluaciju svih radova koje treba obaviti.

Biznis inkubator centar (BIC) Vršac, biće poslovni proces podrške koji će ubrzati uspešan razvoj start-up i već afirmisanih kompanija, kao budućih korisnika usluga, pružajući preduzetnicima niz ciljanih sredstava i usluga. Ove usluge će biti razvijene od strane menadžmenta inkubatora i ponuđene kako u samom poslovnom inkubatoru tako i preko izgrađene mreže kontakata.

Glavni cilj BIC-a je da proizvede uspešne firme koje će da napuste program finansijski održive i samostalne, ali i da bude mesto za zainteresovane zakupce koji nameravaju da dalje razvijaju svoje poslovanje.

Stanari BIC-a imaće i potencijal da stvore radna mesta, revitalizuju okruženje, komercijalizuju nove tehnologije i jačaju lokalnu i nacionalnu privredu. Ovaj projekat će stvoriti priliku za neprekidne nefinansijske podrške za nova preduzeća u oblasti menadžmenta, marketinga, savetovanja u vezi sa zakonom, promocije, vođenja knjigovodstva.

 

 

 1. Sprovođenje obuke za buduće osoblje BIC-a

 

Da bi se postigli očekivani rezultati projekta organizovaće se niz obuka za buduće zaposleno osoblje Biznis inkubator centra. Učesnici će biti obučeni u oblasti marketinga i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, uspostavljanja i upravljanja MSP, tehnološke i poslovne inkubacije, usluge poslovnih inovacija i obuka. Takođe, biće organizovane radionice za potencijalne preduzetnike, buduće stanare BIC-a, sa namerom da se edukuju o rukovođenju, marketingu, finansijama, promociji, distribuciji, umrežavanju itd. Biće organizovano 10 dvodnevnih radionica sa ukupno 300 učesnika.

 

 

 1. Priprema, uređivanje i štampanje Vodiča vršačkog Biznis inkubator modela i paketa usluga

 

Ova projektna aktivnost je jedna od ključnih na uspostavljanju odgovarajućeg BIC u Vršcu, koji će biti u poziciji da pruži kvalitetne usluge za buduće stanare. Takođe, za višestruki efekat, projektni tim će deliti informacije o modelu i uputstvima svim zainteresovanim institucijama u Srbiji.

Ovaj dokument će biti važan model za sve srpske opštine i razvojne institucije koje će raditi na uspostavljanju poslovnih inkubatora. Dokument će biti distribuiran svim opštinama u Srbiji, ali i razvojnim institucijama.

 

 

 1. Analiza informacija baze podataka i utvrđivanje kriterijuma za izbor MSP koje pruža Agencija za privredne registre i Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije

 

Agencija za privredne registre (APR) i Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) Srbije već su uspostavile bazu podataka sa svim relevantnim informacijama o preduzećima i nezaposlenim licima. Analiza raspoloživih podataka biće prvi korak u procesu odabira učesnika obuke. Projekt menadžer i administrator projekta odgovorni su za ove aktivnosti.

 

 

 1. Sesija razmene iskustava u Srbiji

 

Svrha ove aktivnosti je da se iskoristi iskustvo Srbije u oblasti poslovnih inkubatora, industrijskih parkova, mrežnih agencija i svih vrsta poslovnih platformi sa ciljem da se promoviše mogućnosti za poslovanje u našoj zemlji i regionu.

 

 

 1. Kupovina informacionog sistema za promociju poslovnih mogućnosti u prekograničnoj oblasti

 

Posle javnih nabavki, angažovaće se kompanije koja će obezbediti funkcionisanje informacionog sistema sa svim komponentama i aplikacijama. U prvoj fazi, instaliraće se oprema, hardver i softver za baze podataka Centra.

Hardver opremu čini: GIS server (1), server baze podataka (2), back-up server (1), veb server (2), BI server (1), aktivan server direktorijuma(1), prekidači (2), mrežno skladištenje, nosač, UPS — neprekidno napajanje (2), back-up traka zapisa(1), generator struje (1), multiplikator u boji (1), tablet računara (5), digitalni foto-aparati (2)

U isto vreme uradiće se dve specifične analize:

 

 1. Specifična analiza ulaznih podataka za baze podataka (društveno-ekonomski pokazatelji) koja ima za cilj terensko istraživanje kako bi se identifikovali najvažniji društveno-ekonomski pokazatelji
 2. Specifična analiza za implementaciju softverske komponente (poslovni procesi), fokusirana na:

 

 • Identifikovanje sistemskih specifikacija i protoka, za prikupljanje podataka, i socioekonomska analiza;
 • Identifikovanje domena i radnih procesa koji zahtevaju modeliranje i optimizaciju;
 • Vrednovanje funkcionalnosti i složenosti procesa organizacije kao i strukture poslovnih procesa u WBS dijagramu;
 • Postavljanje detaljnih zahteva opremljenosti za softverske aplikacije koje će biti kupljene u okviru projekta.

 

 1. Implementacija sistemskog softvera

 

Ova aktivnost se odnosi na aktiviranje informacionog sistema sledećim operacijama:

 

 1. Implementacija i popunjavanje baze podataka:

 

 • dizajn baze podataka u skladu sa potrebama za simulaciju podataka
 • Nacrt specifikacija primene lokalnog menadžmenta, razvoj baze podataka, izrada i testiranje radnih scenarija
 • prikupljanje podataka na terenu — dodela koordinata za svaki cilj koji će se naći na GIS mapi

 

 

 1. Implementacija portala:

 

Dvojezični Veb portal sa dve komponente (interna i eksterna), koji sadrži korisne informacije za vlasti u regionu (unutrašnja komponenta) i javnosti u Timiš—Južnobanatskom okrugu (spoljna komponenta).

GIS aplikacija će kombinovati geografske informacije iz više izvora sa geografskim informacijama sa priloženih dokumenata: slike, tekstualni dokumenti, crteži, fotografije, audio materijal, video zapisi. Geografske informacije kojima upravlja GIS aplikacija čuvaju se u bazi podataka i imaju grafički interfejs za analizu, prezentaciju, promene, priključivanje dodatne informacije... Kao konačni rezultat, očekuje se nekoliko vrsta mapa: mape biodiverziteta i zaštićenih područja iz regiona, mape tla, mape poljoprivrednog zemljišta, mapa obnovljivih biotičkih resursa, oblasti sa potencijalom za postavljanje vetrogeneratora za proizvodnju energije vetra, lokacija solarnih panela, eko-dizel proizvođača, mapa infrastrukture saobraćaja i poslovne infrastrukture.

Ova komponenta portala će omogućiti geografsku zastupljenost informacija za komunikaciju i razumevanje situacije u regionu sa društveno-ekonomskog stanovišta. Svi GIS izveštaji su veoma intuitivni i predstavljaju odličnu podršku u sprovođenju određenih socijalnih i ekonomskih odluka, kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou.

 

 1. Implementacija infrastrukture e-poslovanja (B2B i B2C aplikacije)

 

Kao direktna korist za javnost biće razvijena elektronska usluga za poslovnu podršku (integrisana u portal prekograničnog poslovnog centra Dunav). Aplikacija e-poslovanja biće namenjena lakšoj interakciji (ponuda i potražnja) MSP-a u obe oblasti: B2B (Posao—Posao) i B2C (Posao—Korisnik). Onlajn informaciona mreža za promociju i komunikaciju u oblasti Timiš — Južni Banat, povezana sa evropskim sajtovima i onlajn forumima za traženje partnera. Ova komponenta će doneti povećan interes za preduzeća u okviru ovog područja, u cilju dobijanja statističke informacije i društveno-ekonomske analize podataka. Stoga će biti korisna za ekonomske razmene i komercijalne aktivnosti uopšte.

 

Takođe, pomenućemo i sledeće module sistema, svaki sa svojom specifičnom ulogom:

 

 1. Podaci i rad na dokumentima modul;
 2. Benčmarking modul;
 3. Modul za simulaciju stohastičkih procesa;
 4. Administracioni modul;
 5. Modul modelovanje poslovnih procesa.

 

Aktivnosti takođe uključuju ADETIM obuku za sve korisnike sistema, koja će se održati posle implementacije sistema. Obuka će biti organizovana u Temišvaru, u trajanju od 10 dana.

 

 

 1. Implementacija sistemskog softvera

 

Svrha ove aktivnosti je da se iskoristi iskustvo Srbije u oblasti poslovnih inkubatora, industrijskih parkova, mrežnih agencija i svih vrsta poslovnih platform, sa ciljem da se promoviše mogućnosti za poslovanje u našoj zemlji i regionu.