• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Unităţile şcolare pe categorii de unităţi şcolare, forme de proprietate, judeţ Timiş

Types of schools Ownership Year Number of units
Scoli din invatamantul postliceal Proprietate privată 2015 2
Scoli postliceale de specialitate Proprietate privată 2015 2
Institutii de invatamant superior Proprietate publică 2015 4
Institutii de invatamant superior Proprietate privată 2015 3
Unitati scolare din invatamantul secundar ciclul 2 Proprietate privată 2015 5
Licee-invatamant secundar ciclul 2 Proprietate publică 2015 54
Licee-invatamant secundar ciclul 2 Proprietate privată 2015 5
Licee si colegii teoretice Proprietate publică 2015 23
Licee si colegii teoretice Proprietate privată 2015 3
Licee profil tehnic Proprietate publică 2015 17
Licee profil resurse Proprietate publică 2015 3
Licee profil servicii Proprietate publică 2015 2
Licee profil servicii Proprietate privată 2015 2
Scoli normale Proprietate publică 2015 1
Licee profil artistic Proprietate publică 2015 2
Gradinite de copii Proprietate publică 2015 24
Gradinite de copii Proprietate privată 2015 14
Unitati scolare din invatamantul preuniversitar Proprietate publică 2015 170
Unitati scolare din invatamantul preuniversitar Proprietate privată 2015 10
Scoli din invatamantul special primar si gimnazial Proprietate publică 2015 7
Total
353
CSV